Zapisy do klasy I


Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • pedagog
 • psycholog

 

..::UWAGA::..

Trwa rekrutacja uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej
na rok 2015/2016
(rocznik 2009)

 

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Sekretariacie Szkoły (telefonicznie lub na miejscu).

Szczegółowych informacje udzieli również:

 • przyszły wychowawca klasy pierwszej Elżbieta Żachowska
 • pani wicedyrektor Przedszkola Klaudia Łydka, która obecnie prowadzi zajęcia w grupie IV,
 • pani wicedyrektor placówki mgr Barbara Kaczorowska.

1. Pierwszeństwo mają:

 • dzieci, które uczęszczały do przedszkola przy NSP „Nasza Szkoła” pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej,
 • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do NSP „Nasza Szkoła” pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej,
 • dzieci pracowników i nauczycieli uczących w NSP „Nasza Szkoła” z Przedszkolem pod warunkiem otrzymania pozytywnej Opinii Komisji Rekrutacyjnej.

2. Okres zapisywania dzieci do klasy pierwszej trwa od września do końca marca. 

 • Przez zapisy rozumie się:
 • wypełnienie „Wniosku o przyjęcia do szkoły”,
 • złożenie „Karty dziecka sześcioletniego” oraz zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • indywidualne spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie – podczas spotkania dziecko poddawane jest badaniom poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych w celu oceny dojrzałości do podjęcia nauki w szkole; jednocześnie rodzice zapoznawani są z całościowym funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami oraz z programem dydaktyczno – wychowawczym; uzyskują również informację w zakresie spraw finansowych związanych ze szkołą.

3. Kolejność zapisu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej nastąpi 15 maja. Pierwsze spotkanie z wychowawcą odbędzie się w na początku czerwca.

5. Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do:

 • podpisania „Umowy” dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 15 dni od ogłoszenia listy uczniów  przyjętych do NSP „Nasza Szkoła” tj.  do dnia 30 maja. 
 • wpłacenia wpisowego w wysokości określanej corocznie w umowie cywilno – prawnej do końca czerwca.

 

 

 

UWAGA!

Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania przyczyny. Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.

W przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników przez Komisję Rekrutacyjną tj. Po 15 maja 2015r., dodatkowa rekrutacja odbywać się będzie na podobnych zasadach.
O jej szczegółach informować będzie sekretariat szkoły oraz nasza strona internetowa.przyszły wychowawca klasy pierwszej /strong

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa