Kadra

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Majrowska

Dyrektor i pedagog. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu w Wejherowie, Wydział Nauk Społecznych UG na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji w oświacie. W latach 1976-83 dyrektor przedszkola nr 68 w Gdańsku, objęła stanowisko jako najmłodszy dyrektor placówki oświatowej w województwie. Wprowadziła formułę otwartego przedszkola jako formy edukacji przedszkolnej.

Od 1983 do 1990 kierowała przedszkolem na gdańskiej Zaspie. W 1990 utworzyła obok czterooddziałowego przedszkola trzy klasy szkoły podstawowej. Opracowała program utworzenia szkoły opartej na programie Waldorffa od 3 do 10 roku życia. W 1999 nastąpiło powołanie z inicjatywy rodziców i nauczycieli „Naszej Szkoły”, czyli przedszkola i szkoły podstawowej. Zainicjowała w szkole stosowanie metody nauczania wg programu tzw. szkoły steinerowskiej. Wprowadziła program marynistyczny w szkole (autorski program zespołu nauczycielskiego „Błękitna Szkoła”). Dba o atmosferę szkoły sprzyjającą rozwojowi talentu ucznia.

Laureatka trzech nagród kuratora oświaty, członek Unii Europejskich Federalistów. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zasłużona dla harcerstwa. Była harcerskim namiestnikiem zuchowym, prowadziła zespół wokalny „Watra” przy Komendzie Chorągwi ZHP w Gdańsku, harcmistrz ZHP.

Zainteresowania: muzyka klasyczna, opera, podróże do krajów basenu Morza Śródziemnego, turystyka krajoznawcza.

 

 

 

NASI NAUCZYCIELE

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

   

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – mgr Beata Kubiak-Gołomb  

         Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej od ponad dwudziestu lat.

          Współautorka programów do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła liczne kursy dokształcające dotyczące diagnozy szkolnej, pomiaru dydaktycznego, oceny opisowej i aktywizujących metod nauczania. Nauczyciel z zamiłowania. Pasjonatka innowacji w nauczaniu. Uwielbiana przez dzieci i doceniana przez rodziców, z którymi utrzymuje stały kontakt. Uwielbia książki Joanny Chmielewskiej, dobrą herbatę i relaks na rowerze. 

 


 

  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – mgr Elżbieta Żachowska


       Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych o kierunku pedagogika. Posiada kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej. Z wykształcenia i pasji pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Praca z dziećmi sprawia wiele radości i satysfakcji. Swoją osobowością, zachowaniem i postawą stara się tworzyć optymalne warunki do stymulacji      i rozwoju swoich wychowanków. Prowadząc zajęcia, wykorzystuje różne metody aktywizujące. Nieustannie wzbogaca  i ożywia swoją wiedzę poprzez szkolenia  i warsztaty. Ukończyła kurs Ruchu Rozwijającego bazujący na pracy Weroniki Sherborne, kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych oraz Metodę Dobrego Startu. Od 2008 roku swoich uczniów prowadzi szlakami kultury i historii  Gdańska oraz Pomorza, aktywnie uczestnicząc w projekcie z zakresu edukacji kulturalnej „Akademia Gdańskich Lwiątek”. Może poszczycić się dwukrotnym tytułem Koryfeusza Gdańskich Lwiątek. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i uśmiechniętą,  lubi słuchać innych i zawsze służy pomocą. Uważa, że uśmiech dziecka to najlepsze lekarstwo na wszystko.    

               

 

 

KLASY IV-VI

 

JĘZYK POLSKI-  mgr Izabela Dulska

gda-ns_t011

             Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracujący w różnych typach szkół. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które zdobyła dzięki pracy w klasach integracyjnych. Przygotowała wielu laureatów i finalistów Konkursu Języka Polskiego. Twórca autorskiego programu edukacji teatralnej (gimnazjum). Przygotowywała (scenariusz, recytatorzy, TV) dwie wojewódzkie inauguracje roku szkolnego. Działalność charytatywna: m.in. wolontariusz WOŚP, organizowanie występów uczniów w szpitalu i na rzecz hospicjum. Cieszy się licznymi nagrodami, takimi jak: medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, medal 1000-lecia Miasta Gdańska, liczne nagrody dyrektorów szkół. Interesuje się sportem (nordic walking, pływanie, bieganie), literaturą, teatrem oraz filmem, a także lubi podróżować. 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI – mgr Bożena Wielechowska

         Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego. Egzaminator Goethe-Institut oraz egzaminator maturalny. Autorka dwóch zestawów testów przygotowujących do egzaminów certyfikatowych i maturalnych. Tłumacz  trójjęzycznego zbioru opowiadań wydanych nakładem Uniwersytetu w Bremie. Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły z Przedszkolem zdobywają certyfikaty GOETHE – INSTITUT „Fit in Deutsch 1” i „Fit in Deutsch 2”, które potwierdzają znajomość języka niemieckiego odpowiadające pierwszemu i drugiemu poziomowi (A1 i A2) w sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Społecznie poszukuje rodzin dla bezdomnych kotów i corocznie organizuje dla nich zbiórkę żywności.

 

 

 

HISTORIA – mgr Ewa Sokołowska

 IMG_20160518_0002        Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą dramy, a także doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Przygotowuje laureatów i finalistów Konkursu Historycznego. Jest opiekunem praktyk studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym i Wydawnictwem Nowa Era, prowadzi konsultacje na temat nauczania historii oraz podręczników i pomocy dydaktycznych do tego przedmiotu.

 

 

 

 

PRZYRODA – mgr Beata Radzio

PLASTYKA – mgr Iwona Sosińska 

MUZYKA – mgr Izabella Mandziej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE –  mgr Maciej Tuzimek

" Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać. "

gda-ns_t010

      Mianowany nauczyciel wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej z dziesięcioletnim doświadczeniem pracy w różnych typach szkół. Animator i instruktor sportu, ratownik wodny WOPR, a także instruktor pływania. Twórca autorskiego programu aktywności ruchowej dla dzieci wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Przez wiele lat współpracuje ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Przygotowuje drużyny szkolne do imprez sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, osiagając ze swoimi uczniami liczne sukcesy sportowe m.in.: w mistrzostwach Polski szkół średnich w koszykówce chłopców ( VII miejsce), w wojewódzkich mistrzostwach szkół średnich w koszykówce chłopców ( I miejsce) oraz zawodach na szczeblu miejskim.  Ma liczne zainteresowania: sport (piłka ręczna, koszykówka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, unihokej, bieganie), muzyka, podróże, sztuka.

 

 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY  –  mgr Krystyna Knopa

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOG – mgr Ewa Lach