Szkoła

Oferta Edukacyjna

W ramach opłaty za naukę:

 • realizacja programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
 • nauka języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy I
  — w klasie I – zajęcia odbywają się codziennie ( 5h tygodniowo)
  — w klasie II i III – 4h tygodniowo
  — w klasie IV, V i VI – 3h tygodniowo
 • nauka języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy I
  — w klasie IV, V i VI – 3h tygodniowo
  W klasie VI uczniowie przystępują do egzaminu z języka niemieckiego. Po jego zdaniu otrzymują certyfikat językowy wydany przez Goethe Institut.
  Organizowane są również warsztaty językowe w Bremie.
 • nauka muzyki od klasy I – 1h tygodniowo, uczymy dzieci podstaw gry na instrumentach
  — flet prosty – obowiązkowo w klasach I—III
  — od klasy IV, do wyboru, podstawy gry na gitarze i keyboardzie
 • w ramach wychowania komunikacyjnego uczniowie klasy V zdobywają kartę rowerową
 • raz w tygodniu zajęcia na basenie
 • zajęcia wyrównawcze organizowane przez pedagoga i psychologa – w miarę potrzeb

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole oprócz rozbudowanego planu zajęć ogólnokształcących proponujemy dzieciom dodatkowe zajęcia. W ramach dodatkowych zajęć każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania. Może nauczyć się grać na instrumencie lub śpiewać w szkolnym chórze, którego działalność uhonorowana jest licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich.

Dla uczniów z trudnościami w nauce oferujemy terapię. Zaś uczniom bardzo zdolnym zajęcia dodatkowe z przedmiotu jego zainteresowań.

 • W ramach czesnego kółka zainteresowań:
  — „Baśnie świata” kl. I
  — „Działam i tworzę” kl. I
  — „Kolorowa ortografia” kl. II
  — „Zabawy z pomysłem” kl. III
  — „Z ortografią za pan brat” kl. III
  — „101 pomysłów na nudę” kl. III
  — chór
  — kółko taneczne
  — kółko teatralne
  — kółko robótek ręcznych
  — zajęcia sportowe
 • W ramach czesnego zajęcia dodatkowe:
  — język polski kl. IV 1h w tygodniu
  — matematyka kl. IV i V 1h w tygodniu
  — język angielski kl. IV 1h w tygodniu
 • Nauka gry na :

— instrumentach klawiszowych kl. 4—6 (szkoła posiada własne pianina i keyboardy)

— flecie prostym (kl. I-VI)

— flecie poprzecznym (kl. IV-VI)

— gitarze (kl. III-VI)

 • Zajęcia płatne
  — szachy
  — karate
  — język hiszpański
 • Ponadto raz w miesiącu teatrzyk dla klas I—III  i „Bajnutek” – lekcja muzyki prowadzona przez artystów z Filharmonii Bałtyckiej .
 • Klasy I-IV biorą udział w zajęciach w ramach projektów:
  — Polska Akademia Dzieci na Politechnice Gdańskiej
  — Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
  — Akademia Gdańskich Lwiątek