Zapraszamy na Festyn Rodzinny 26 maja 2015r. godz.17.00

Głównym celem przedsięwzięcia było pozyskanie funduszy na rzecz chorego na leukodystrofię metachromatyczną Borysa, wychowanka
z zaprzyjaźnionego przedszkola